OMILBRUS | Specialista na mechanické povrchové úpravy

Naše produkty

Slouží pro úpravu povrchů součástí omíláním, pro odhrotování, obrušování, vyhlazování, odrezování, případně leštění dílců.
Jsou keramická, vhodně tvarovaná tělíska vyráběná tažením a řezáním směsi brousících zrn a keramického pojiva s následujícím výpalem.
Slouží k sušení součástí po předchozím omílání. Jsou principielně shodné jako vibrační omílací stroje řady OVK.
Slouží k recirkulaci a filtraci pracovní kapaliny v uzavřeném okruhu s omílacím strojem.
K tryskání nebo leštění se používá kapalná suspenze, která cirkuluje v uzavřeném pracovním okruhu. Zařízení dodáváme i v nerezovém provedení.
Jsou určeny pro leštění, broušení a kartáčování z volné ruky pružnými kotouči tj. plstěnými, látkovými a kartáči. Stroje je možno doplnit o napínací zařízení, které umožní používat brusné pásy.
Dle požadavků zákazníka
OMILBRUS s.r.o.
Habrecká 450
584 01  Ledeč nad Sázavou, CZ

Kdo jsme

Specializovaná odborná firma, výrobce strojů a zařízení pro mechanické povrchové úpravy:

 • omílací stroje , vibrační sušičky , separátory
 • brousící a leštící stroje
 • tryskače - hydrofiniše
 • kompletní finalní dodávky pracovišť na klíč
 • speciální jednoúčelové stroje pro mechanické úpravy

Dále provádíme:

 • zpracování technologií pro všechny systémy omílacích strojů včetně strojů zahraničních firem
 • návrhy a projekční řešení pracovišť
 • technické a technologické konzultace včetně technologických zkoušek
 • kooperace omílání a leštění
 • prodej omílacích tělísek a kompoundů
 • prodej stříkací techniky

Google Mapa