OMILBRUS | Specialista na mechanické povrchové úpravy

Jsou keramická, vhodně tvarovaná tělíska vyráběná tažením a řezáním směsi brousících zrn a keramického pojiva s následujícím výpalem.
Slouží pro úpravu povrchů součástí omíláním, pro odhrotování, obrušování, vyhlazování, odrezování, případně leštění dílců.
Slouží ke třídění součástí od omílacích tělísek. Je pojízdný, takže jej lze používat pro více strojů.
Slouží k sušení součástí po předchozím omílání. Jsou principielně shodné jako vibrační omílací stroje řady OVK.
Slouží k recirkulaci a filtraci pracovní kapaliny v uzavřeném okruhu s omílacím strojem.
Používá se k přepravě omílacích prostředků a zboží. Má zúžené a uzavíratelné hrdlo pro nasunutí do plnících otvorů strojů.
K tryskání nebo leštění se používá kapalná suspenze, která cirkuluje v uzavřeném pracovním okruhu. Zařízení dodáváme i v nerezovém provedení.
Jsou určeny pro leštění, broušení a kartáčování z volné ruky pružnými kotouči tj. plstěnými, látkovými a kartáči. Stroje je možno doplnit o napínací zařízení, které umožní používat brusné pásy.
Dle požadavků zákazníka
Dle požadavků zákazníka
Google Mapa