OMILBRUS | Specialista na mechanické povrchové úpravy

Slouží pro úpravu povrchů součástí omíláním, pro odhrotování, obrušování, vyhlazování, odrezování, případně leštění dílců.
Jsou keramická, vhodně tvarovaná tělíska vyráběná tažením a řezáním směsi brousících zrn a keramického pojiva s následujícím výpalem.
Slouží k sušení součástí po předchozím omílání. Jsou principielně shodné jako vibrační omílací stroje řady OVK.
Slouží k recirkulaci a filtraci pracovní kapaliny v uzavřeném okruhu s omílacím strojem.
K tryskání nebo leštění se používá kapalná suspenze, která cirkuluje v uzavřeném pracovním okruhu. Zařízení dodáváme i v nerezovém provedení.
Jsou určeny pro leštění, broušení a kartáčování z volné ruky pružnými kotouči tj. plstěnými, látkovými a kartáči. Stroje je možno doplnit o napínací zařízení, které umožní používat brusné pásy.
Dle požadavků zákazníka
Google Mapa